Đang cập nhật
 

TRUNG TÂM KINH DOANH
VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT & DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUẢNG NAM

Trung tâm kinh doanh Vận tải Đường sắt và dịch vụ tổng hợp Quảng Nam được thành lập từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 tiền thân là Trạm Vận tải Đường sắt Quảng Nam, trực thuộc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Đà Nẵng. Có chiều dài quản lý từ ga Lệ Trạch (km 813,630) đến ga Núi Thành(km 890,420).
Trung tâm là đơn vị tổ chức sản xuất kinh doanh và chăm sóc, hổ trợ phục vụ khách hàng, chủ hàng trong hoạt động kinh doanh Vận tải Đường sắt.

Có trụ sở: tại Ga Tam Kỳ, đường Nguyễn Hoàng, phường An Xuân, Tp Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Số điện thoại: 0235.3851102, Fax: 0235.3851102.
Trung tâm có 17 CBCNV, trong đó gồm 01 Phó Giám đốc Trung tâm, 02 Tổ trưởng phụ trách công tác Hành khách, hàng hóa và 14 nhân viên làm công tác khách, hóa vận tại các ga thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.