TRUNG TÂM QUÃNG NGÃI

  08-04-2024 15:29

Dưới sự chỉ đạo điều hành sản xuất của lãnh đạo Chi nhánh VTĐS Đà Nẵng, nhằm mục đích không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng; kịp thời đáp ứng các nhu cầu khách hàng trong lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa bằng phương tiện đường sắt.

  16-08-2016 10:44

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Kinh doanh - Chăm sóc khách hàng, Trung tâm Vận tải đường sắt và Dịch vụ tổng hợp Quảng Ngãi triển khai các hoạt động kinh doanh du lịch, làm việc với các Hiệp hội du lịch địa phương để kích cầu, tổ chức các tour du lịch kết nối bằng đường sắt.